Vaccinationspriser

Vaccinationspriser

Injektionskostnad (om du har med dig eget vaccin) 
250:-/besök

Fästingvaccin

Hänvisning till vaccinationscentral.

Twinrix

Hänvisning till vaccinationscentral.

Vaccin mot influensa
Influensavaccin 250 kr(inkl. vaccin, rådgivnining, injektionskostnad)
Kampanjpris varje höst för riskgrupper och äldre > 65 år 0:-

Vaccin mot lunginflammation (pneumokockvaccin)
Pneumovac vuxna 300:-(inkl.vaccin, rådgivning, injektionskostnad)
Kampanjpris varje höst för riskgrupper och äldre > 65 år  0:-

Vaccin mot difteri och stelkramp
Vaccin mot difteri och stelkramp
DiTeBooster 300:- (inkl.vaccin, rådgivning, injektionskostnad)

Tuberkulosimmunitet
PPD kontroll av tuberkulosimmunitet 2 TU 0,1 ml 220:- (inkl.läkemedel, rådgivning, injektionskostnad och avläsning efter 72 timmar).

Tuberkulos
BCG vaccin mot tuberkulos för vissa riskgrupper 0,1 ml intracutant 280:- (inkl.läkemedel, rådgivning, injektionskostnad)