Äldremottagning

Kvartersakuten Tegnergatan öppnar Äldremottagning

Äldremottagningen riktar sig till dig som är 75 år och äldre. På Äldremottagningen kan vi hjälpa dig med samtal kring din hälsa och dina sjukdomar, göra läkemedelsgenomgångar och ordna läkarbesök.

Du når mottagningen på telefon utan tonval och du får prata direkt med en distriktssköterska.

Vi arbetar för att minska spridning av Covid-19 genom att boka besök utifrån vårdbehov för att skydda våra äldre.

Äldremottagningens telefon: 08-12 32 38 38, vardagar kl 08-09

Alla patienter på äldremottagningen erbjuds en fast läkarkontakt. Våra Husläkare har alla arbetat många år på Husläkarmottagningen och arbetar nära våra distriktssköterskor.

Livskvaliteten är starkt beroende av hur man upplever och hanterar sin livssituation så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi vill att Du som är äldre ska känna dig trygg med att snabbt kunna få kontakt med en distriktssköterska eller din husläkare.

Kontakta oss gärna för ett inledande samtal med våra distriktssköterskor.

Välkommen