Distriktssköterska

LakareIoskarpa
Distriktssköterska
Du är välkommen att boka tid till våra distriktssköterskor för att få hjälp med t. ex. såromläggning, blodtrycksmätning, stygnborttagning, injektioner och vaccinationer. Distriktssköterskan hjälper även till med exempelvis förskrivning och utprovning av diabeteshjälpmedel, inkontinensskydd och kompressionsstrumpor.

Livsstilsmottagning
Distriktssköterskorna på mottagningen erbjuder motiverande samtal för hjälp och stöd vid rökstopp, viktnedgång och andra livsstilsförändringar för att förebygga sjukdom.