Barnavårdcentral


Barnavårdscentral

Till barnavårdscentralen är alla barn i åldrarna 0-6 år välkomna. Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnets trygghet och utveckling. På barnavårdscentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart. Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av barnsjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas. Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver. Alla besök hos oss på barnavårdscentralen är kostnadsfria.

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök och till förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupp. I föräldragruppen  finns möjlighet att träffa andra barn och deras föräldrar.

Vi förmedlar vid behov kontakt med barnläkare, ögonspecialist, barnpsykolog, logoped, tandhygienist , sjukgymnast och dietist.


Vill du skriva in ditt barn hos oss på BVC?

Ring:  
08-123 238 81
08-123 238 83        

Det är viktigt att du och ditt barn är friska när ni kommer till BVC.

Under pågående pandemi med Covid 19 bör en förälder i taget komma med barnet till BVC. Fram till första läkarbesöket vid 4 veckors ålder får båda föräldrarna följa med. Vi ser helst att syskon inte följer med.

Ring innan besöket om du känner dig osäker.

Om ditt barn är sjukt och ni behöver rådgivning eller träffa läkare.
Ring 1177  eller kontakta er läkare på VC vx: 08-123 238 80.

 


LÄNKAR FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN
https://bvcpodden.fireside.fm

BESÖKEN PÅ BVC     
https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/vard-och-stod-for-barn/besok-pa-barnavardscentralen-bvc/

VACCINATIONER
https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccinationsprogrammet-for-barn/

PLÖTSLIG SPÄDBARNS DÖD / SIDS
https://www.1177.se/Stockholm/sok/?q=pl%C3%B6tslig%20sp%C3%A4dbarnsd%C3%B6d

BARNSÄKERHET
https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-ta-hand-om-barn/barnsakerhet/

WHO BARNKONVENTIONEN
https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-vara-foralder/att-vara-ansvarig-for-ett-barn/barnkonventionen—om-barnets-rattigheter/

SÅ VÅRDAR DU DITT SJUKA BARN
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/bvc/stodmaterial-och-blanketter/sa-vardar-du-ditt-sjuka-barn.pdf

RESA MED BARN
https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/reserad-och-vaccinationer/allmanna-reserad/resa-med-sma-barn/

MAGMASSAGE
https://www.1177.se/Stockholm/barn–gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/spadbarnsmassage-vid-kolik/

NEDSTÄMDHET OCH DEPRESSION I SAMBAND MED ATT DU FÅTT BARN
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression-i-samband-med-att-du-far-barn/

FÖREBYGGA PLATT ELLER SNED HUVUDFORM
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/forebygga-platt-eller-eller-sned-huvudform-hos-barn/informationsbroschyr-till-smabarnsforaldrar_svenska.pdf


LIVSMEDELSVERKET 

RÅD OM MAT FÖR AMMANDE
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/ammande

BRA MAT FÖR BARN 0-2 ÅR
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/spadbarn

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar

BARNSTYRD MATINTRODUKTION
http://www.blw.nu/


FÖRÄLDRAINFORMATION OM BARNS UTVECKLING

BVC ELVIS
https://www.medscinet.com/bvcelvis/

Information för 3, 4 och 5-åringar inför BVC besöket
https://www.medscinet.com/bvcelvis/vad-hander-under-3-arsbesoket.aspx

https://www.medscinet.com/bvcelvis/vad-hander-under-4-arsbesoket.aspx

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/bvc/stodmaterial-och-blanketter/bvc-besoket-vid-4-och-5-ar/5-ar/bildkallelse-femarsbesoket.pdf

Skakvåld – När barnet skriker
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/bmm/information-och-stodmaterial/att-trosta-ett-litet-barn.pdf

https://giftinformation.se

https://valjattsluta.se/

https://kvinnofridslinjen.se/sv/

https://www.bris.se/

http://blojfribebis.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/Tank-efter-i-vilket-sallskap-du-berusar-dig-Folder-till-nyblivna-foraldrar-/