Barnavårdcentral


Barnavårdscentral

Till barnavårdscentralen är alla barn i åldrarna 0-6 år välkomna. Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnets trygghet och utveckling. På barnavårdscentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart. Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av barnsjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas. Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver. Alla besök hos oss på barnavårdscentralen är kostnadsfria.

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök och till förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupp. I föräldragruppen  finns möjlighet att träffa andra barn och deras föräldrar.

Vi förmedlar vid behov kontakt med barnläkare, ögonspecialist, barnpsykolog, logoped, tandhygienist , sjukgymnast och dietist.