Miljö

Miljöpolicy
Kvartersakuten Tegnergatan AB bedriver husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och barnavårdscentral. För att långsiktigt förbättra miljön och hälsan arbetar vi på Kvartersakuten Tegnergatan med att erbjuda rätt vård på rätt nivå, och vi arbetar med att förebygga ohälsa hos våra patienter samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Kvartersakuten Tegnergatan skall aktivt arbeta för en långsiktig hållbar miljö genom att:


1. Följa de lagar och förordningar och andra bindande miljökrav som gäller vår verksamhet inom miljöområdet.

2. Förebygga skadliga utsläpp i miljön som beror på vår verksamhet.

3. Ta miljöhänsyn vid val av material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar.

4. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid våra beslut.

5. Vi höjer miljömedvetandet hos våra medarbetare och kunder genom utbildning och information.

6. Vi integrerar miljöarbetet i det dagliga arbetet.

7. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöledningssystem. Vi håller miljöpolicyn tillgänglig via vår hemsida samt i våra lokaler.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO: ISO 14001:2015