Länkar

LÄNKAR
Här nedan har du en samling länkar som kan vara till din hjälp vid frågor och för praktiska ändamål.

Sjukvårdsrådgivning
Ring till någon av våra distriktssköterskor eller direkt till din husläkare under telefontid.
För sjukvårdsrådgivning vid övriga tider, ring 1177 eller besök 1177.se/stockholm

Hälsodeklaration inför vaccinering av säsongsinfluensan för patienter i riskgrupp.
Hälsodeklaration – barn och ungdom
Hälsodeklaration – vuxna

Apoteket

apoteket.se

Försäkringskassan
www.fk.se

Giftinformation
giftinformationscentralen.se

Kommunikationer
www.sl.se

Läkemedelsinformation
fass.se