Om kvartersakuten

Vi finns på Tegnérgatan 23, lätt tillgängliga för dig som bor eller arbetar här i området. Vi är en väl etablerad husläkarmottagning med bred specialistkompetens. Vi har resurser som gör att vi kan hålla korta köer och hjälpa många, snabbt. Alla är välkomna att besöka oss. Vi tar emot utan tidsbeställning, vardagar 09.30 – 11.00. Du som har din husläkare hos oss kan boka tid för besök. Läs om att välja husläkare här > >  Övriga tider: Närakuen Sabbatsberg, 08-672 39 90, Sabbatsbergs sjukhus, www.narakutensabbatsberg.se. Ring 112 vid allvarlig sjukdom eller skada. VACCINATIONSMOTTAGNING: Onsdagar 14:30-15:30: Tom 2013-02-28 influensvaccin. Vaccin mot livmoderhalscancer, Gardasil. Gratis för kvinnor tom 26 års ålder. För övriga tider kontakta distriktsköterskan.