Husläkare

Lakarundersakning

Husläkare
Kvartersakuten har fem husläkare, varav samtliga är specialister i allmänmedicin. Alla har arbetat på mottagningen i många år och har kommit att bli familjeläkare åt de boende i området. På mottagningen tjänstgör även två ST-läkare under utbildning till specialister i allmänmedicin. ST-läkarna handleds av ordinarie husläkare. Vi erbjuder en välfungerande husläkarmottagning mitt i Stockholm City med kompetent och erfaren personal som arbetat på mottagningen i många år. Vi har en hög tillgänglighet med möjlighet till akuta besök samma dag och vi har korta väntetider till bokade besök. Hos oss har du allting samlat, din läkare, distriktssköterska och laboratorium. Vi bedriver även barnavårdscentral och hemsjukvård.

Välja Husläkare
Alla som är bosatta i Stockholm har rätt att fritt välja en husläkare som passar dig och dina behov bäst.  Det enda som krävs är att du gör ett aktivt val och väljer husläkare.

Val av Husläkare
Använd rätt blankett, för vuxen, för barn under 18 år eller val av barnavårdscentral. Använd en blankett per person. Ring medicinsk sekreterare om du saknar möjlighet att skriva ut eller kom till mottagningen och gör din anmälan på plats.

Information om listning
• Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
• Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
• Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har full lista.
• Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort.
• Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.

För tillfället har vi nått taket för antal listade patienter. Du som listar dig hamnar i kö och när du sedan blivit listad så får du ett brev hem som bekräftelse att listningen gått igenom.