Hemsjukvård

Hemsjukvård
Du som av olika anledningar har svårt att besöka oss kan efter läkarbedömning få sjukvårdshjälp i hemmet av distriktssköterskor och undersköterskor. För att vara berättigad till hemsjukvård måste man ha ett varaktigt behov av sjukvårdsinsatser i hemmet under minst 14 dagar. Hemsjukvårdsbesöken är kostnadsfria.