Sjukvårdsupplysning

MatningSJUKVÅRDSUPPLYSNING
Ring till någon av våra distriktssköterskor eller direkt till din husläkare under telefontid. För sjukvårdsupplysning vid övriga tider, ring Vårdguiden 08 – 320 100 eller besök 1177 Vårdguiden