Peter Kreivi

PeterKreiviPeter Kreivi
ST-Läkare

tele Telefon: 08-123 238 94
 Fax: 08-411 40 54

Telefontid: Mån – fre: 08.30 – 09.00
Öppen mottagning: 09.30 – 11.00
Övriga tider enligt överenskommelse.

tid Boka tid via 1177 Vårdguiden

Planerad  frånvaro: