Historik

Kvartersakuten Tegnérgatan är auktoriserad husläkarmottagning enligt Vårdval Stockholm och har funnits på plats sedan 1994…