Besöksavgifter

Besöksavgifter
Besök hos läkare 200:-
Hembesök av läkare 300:-
Distriktssköterskebesök 100:-
Hembesök av distriktssköterska 100:-
Intyg 250:-/15 min (timtaxa)
Uteblivet besök 400:-  (Frikort gäller inte)