Besöksavgifter

Besöksavgifter
Besök hos läkare 250:-
Hembesök av läkare 300:-
Distriktssköterskebesök 250:-
Hembesök av distriktssköterska 250:-
Intyg 250:-/15 min (timtaxa)
Uteblivet besök 400:-  (Frikort gäller inte)