Besöksavgifter

Besöksavgifter
Besök hos läkare 275:-
Hembesök av läkare 275:-
Distriktssköterskebesök 275:-
Hembesök av distriktssköterska 275:-
Intyg 300:-/15 min (timtaxa)
Uteblivet besök 400:-  (Frikort gäller inte)