Basprogram

white
Barnhälsovårdens basprogram

0 – 1 månad Hembesök av BVC-sjuksköterska
4 veckor Utvecklingsbedömning
6 – 8 veckor Läkarbesök
3 månader Vaccination
5 månader Vaccination
6 månader Läkarbesök och vaccination
8 månader Sjuksköterskebesök
10 månader Läkarbesök
12 månader Vaccination
18 månader Utvecklingsbedömning och vaccination
3 år Språkbedömning och samtal kring mat och rörelse
4 år Utvecklingsbedömning och syn- och hörseltest
5 år Hälsosamtal, vaccination och synprövning