Länkar

LÄNKAR
Här nedan har du en samling länkar som kan vara till din hjälp vid frågor och för praktiska ändamål.

Sjukvårdsrådgivning
Ring till någon av våra distriktssköterskor eller direkt till din husläkare under telefontid. För sjukvårdsrådgivning vid övriga tider, ring Vårdguiden 1177 eller besök
www.1177.se/stockholm

Apoteket
www.apoteket.se

Försäkringskassan
www.fk.se

Giftinformation
www.giftinformationscentralen.se

Kommunikationer
www.sl.se

Läkemedelsinformation
www.fass.se