Jourmottagning


Jourmottagning
Efter det att vår mottagning har stängt, vardagar klockan 17.00, samt under helger, kan den som behöver vård kontakta Sabbatsberg Husläkarjour! | www.sabbatsbergshuslakarjour.se »

Sabbatsberg Husläkarjour
Dalagatan 9
Sabbatsbergs sjukhus
08-672 39 90

Öppettider
Vardagar 17.00 – 22.00
Lördag, söndag och helgdagar 08.00 – 22.00

Ring 112 vid allvarlig sjukdom eller nödsituation.